Đăng ký tên miền

Tìm các loại tên miền khác

Domain
Năm đầu
Chuyển nhà cung cấp
Gia hạn
.com hot!
280,000 đ
1 Năm
280,000 đ
1 Năm
280,000 đ
1 Năm
.net
350,000 đ
1 Năm
350,000 đ
1 Năm
350,000 đ
1 Năm
.org
420,000 đ
1 Năm
420,000 đ
1 Năm
420,000 đ
1 Năm
.info
530,000 đ
1 Năm
530,000 đ
1 Năm
530,000 đ
1 Năm
.vn
720,000 đ
1 Năm
720,000 đ
1 Năm
720,000 đ
1 Năm
.com.vn
620,000 đ
1 Năm
620,000 đ
1 Năm
620,000 đ
1 Năm
.edu.vn
420,000 đ
1 Năm
420,000 đ
1 Năm
420,000 đ
1 Năm

Chọn một danh mục từ trên.

Web Hosting

Chọn từ một loạt các gói lưu trữ web

Xem các gói

Chuyển nhà cung cấp

Chuyển ngay để gia hạn tên miền của bạn thêm 1 năm! **

Chuyển nhà cung cấp

*